FRA

Együttműködések

Ösztöndíjak kutatóknak és doktoranduszoknak

A tudományos együttműködési projektek fejlesztésének támogatása érdekében az Intézet francia kormányzati támogatási programot hoz létre doktoranduszok vagy kutatók számára:

Doktoranduszoknak :

Ezeket az ösztöndíjakat azok a hallgatók kapják, akik közös felügyelet mellett szeretnének doktori címet szerezni (két szakdolgozat-konzulens és két hallgatói jogviszony két egyetemen, Franciaországban és Magyarországon) a két intézmény közös felügyeleti megállapodása keretében, amelynek védését 3 év alatt kell megtenni; az ösztöndíj legfeljebb 15 hónapot fed le, 3 év időtartamra elosztva, felváltva Magyarországon és Franciaországban töltött tartózkodással (2 vagy 3 alkalom). Doktoranduszok is megkaphatják amennyiben közös szakdolgozat-felügyelet alatt állnak, legfeljebb 1–6 hónapos időtartamra.

Az ösztöndíjas által kapott támogatás: Az ösztöndíjas havi nettó 1415 euró juttatást kap.

További információ és a pályázatok benyújtása: https://www.hongrie.campusfrance.org/hu/doktori-osztondijak

Kutatóknak :

Ezeknek a Franciaországban töltendő, 2 hét és 3 hónap közötti időszakra szóló vendégkutatói vagy posztdoktori kutatási ösztöndíjaknak csereprogramba vagy egyetemi, tudományos és műszaki együttműködési projektbe kell illeszkedniük. A pályázóknak doktori fokozattal kell rendelkezniük, professzoroknak vagy oktató-kutatóknak kell lenniük, egy magyar kutatóintézetben kell dolgozniuk, illetve szükséges, hogy kutatásukat Franciaországban kívánják befejezni. Elsőbbséget élveznek a Franciaországba indulás időpontjában 45 év alatti kutatók.

Az ösztöndíj jogosultja által kapott juttatás:
  • 1704 euró / hó olyan kutató számára, aki kevesebb mint 5 évvel ezelőtt szerzett doktori címet
  • 2055 euró / hó olyan kutató számára, aki több mint 5 éve szerzett doktori címet.

További információ és a pályázatok benyújtása:
https://www.hongrie.campusfrance.org/hu/a-francia-kormany-kutatoi-osztondijai