FRA

Tanároknak

Budapesti Nyári Egyetem

A Magyarországi Franciatanárok Egyesületével (AHEF), az ELTE-vel és az Egyetemközi Francia Központtal (EKF) együttműködésben 2012 óta minden évben megrendezésre kerülő Nyári Egyetemen részt vesznek franciatanárok (francia mint idegen nyelv és francia szaknyelv), szaktárgyat franciául oktató tanárok és 2014 óta a visegrádi országokból és a szomszédos országokból érkező franciatanárok is.

A regionális Nyári Egyetem alkalmat teremt a különböző helyekről érkező résztvevőknek arra, hogy találkozzanak és beszélgessenek egymással, és a francia és franciául tanításra vonatkozó gyakorlatok javításához és tudás-és kompetenciamegosztáshoz szükséges kapcsolatokat építsenek ki, továbbá, hogy mindenki választ kapjon a mindennapokban felmerülő oktatással kapcsolatos kérdéseire.

Ezen a franciát és franciául oktató tanárok számára már jól ismert rendezvényen aktuális témák kerülnek megvitatásra. A cél az, hogy a résztvevők tökéletesítsék tudásukat, legyenek innovatívak, frissítsék fel kompetenciáikat és fedezzenek fel naprakészebb pedagógiai technikákat. A 21. századi tanárok valós kérdéseivel foglalkozunk.

A magyar kormány által akkreditált egy hetes képzésen a magyar tanárok továbbképzési kreditpontokat kapnak.

Kapcsolat: Alice Nicole